Styrelse

Statsvetenskapliga förbundets styrelse 2023-2024

Ordförande

Hanna Bäck, Lunds universitet

Sekreterare/kassör

Roxanna Sjöstedt, Lunds universitet

Ledamöter

Martin Karlsson, Örebro universitet

David Olsson, Karlstads universitet

Mariana Gustafsson, Linköpings universitet

Anna Bendz, Göteborgs universitet

Sara Svensson, Högskolan i Halmstad

Charlotta Söderberg, Luleå universitet

Therese Bjärstig, Umeå universitet

Ulrika Mörth, Stockholms universitet

Jörgen Ödalen, Mälardalens universitet (vice ordf)

Ann-Catherine Jungar, Södertörns högskola

Astrid Hedin, Malmö universitet

Ali Abdelzadeh, Högskolan i Dalarna

Simon Hollis, Försvarshögskolan

Emma Ricknell, Linnéuniversitetet

Pär Olausson, Mittuniversitet

Sten Widmalm, Uppsala universitet

Doktorandrepresentant

Vakant

Allmänrepresentanter

Thomas Larue, fil dr från Umeå universitet och sekretariatschef för utvärderings- och
forskningssekretariatet i riksdagen.

Tove Dannestam, fil dr från Lunds universitet och chef för omvärld och
samverkan på Myndigheten för tillgängliga medier.