Hem

Välkommen till Statsvetenskapliga förbundet!

Statsvetenskapliga förbundet är statsvetarnas egen ämnesorganisation som bildades 1970. Förbundet är en sammanslutning av forskare, lärare och forskarstuderande i statsvetenskap vid universitet och högskolor samt av andra med högre utbildning i statsvetenskap eller med särskilt intresse för statsvetenskap. När förbundet bildades var uppgiften, liksom idag, att verka för en kritisk analys av statsvetenskapens mål och medel och av ämnets roll och uppgifter i samhället, att informera om den statsvetenskapliga forskningen, att främja samarbete mellan statsvetare från olika institutioner i landet, samt att företräda den svenska statsvetenskapen i internationellt samarbete.

Läs mer om förbundet, styrelsen och årsmötet under fliken "Om SWEPSA"

Aktuellt

Ny ordförande och kassör valdes på årsmötet 2023

  • Lunds universitet tar över ordförandeskapet. Hanna Bäck är ny ordförande och Roxanna Sjöstedt är ny kassör.


Pristagare för bästa uppsats på årsmötet 2023

  • "Becoming Sweden: Examining the Effect of Women’s Representation on Welfare State Building in a Historical Perspective"
    av Moa Frödin Gruneau och Valeriya Mechkova, Göteborgs universitet


Kommande konferenser