Hem

Statsvetenskapliga förbundetVälkommen till Statsvetenskapliga förbundet!


Statsvetenskapliga förbundet (Swedish Political Science Association - SWEPSA) är statsvetarnas egen ämnesorganisation som bildades 1970. Förbundet är en sammanslutning av forskare, lärare och forskarstuderande i statsvetenskap vid universitet och högskolor samt av andra med högre utbildning i statsvetenskap eller med särskilt intresse för statsvetenskap. När förbundet bildades var uppgiften, liksom idag, att verka för en kritisk analys av statsvetenskapens mål och medel och av ämnets roll och uppgifter i samhället, att informera om den statsvetenskapliga forskningen, att främja samarbete mellan statsvetare från olika institutioner i landet, samt att företräda den svenska statsvetenskapen i internationellt samarbete.

Aktuellt


Call for papersSvensk representant invald i ECPR:s executive committeeKommande konferenser


Statsvetenskapliga förbundets ledningOrdförande


Hanna Bäck, Lunds universitet

Vice ordförande


Jörgen Ödalen, Mälardalens universitet och Uppsala universitet

Kassör


Roxanna Sjöstedt, Lunds universitet