Doktorand

Doktorander i SWEPSA


För Statsvetenskapliga förbundet är det viktigt att ta till vara och arbeta för doktorandernas intressen. Förbundsstyrelsen inkluderar därför en doktorandrepresentant, som har till uppgift att representera och föra statsvetardoktorandernas talan i förbundet.


Doktorandrepresentanten kan även fylla en funktion genom att föra ut och sprida information om förbundets arbete till doktorander runt om i landet.

Förteckning över svenska doktorsavhandlingar i statsvetenskap 1890-2019


Sammanställd av Leif Johansson, Statsvetenskapliga institutionen i Lund.


Ladda ner PDF

Ladda ner Excelfil

unsplash