Årsmöte

Årsmöte

Varje år håller Statsvetenskapliga förbundet årsmöte. Träffen består dels av ett stadgeenligt årsmöte (förbundsmöte) med val av styrelse, revisorer, etc. Men årsmötet innebär även att statsvetare från hela landet träffas för att utbyta forskningsmässiga tankar och idéer, och för att knyta kontakter.

Årsmötet brukar dels bestå av diskussioner i arbetsgrupper där deltagarna har möjlighet att såväl presentera som reagera på vetenskapliga texter, dels av så kallade plenardebatter på olika teman. Som doktorand är årsmötet ett bra sätt att bekanta sig ytterligare med statsvetenskapen och dess verksamma forskare. Det är även ett lämpligt tillfälle att presentera och sprida kunskap om sin egen forskning. Årsmötet 2024 anordnas av Umeå 2-4 oktober.

Tidigare årsmöten

 • 2023 Göteborg
 • 2022 Örebro
 • 2021 Mittuniversitetet
 • 2020 Mittuniversitetet
 • 2019 Norrköping
 • 2018 Malmö
 • 2017 Karlstad
 • 2016 Uppsala (Visby)
 • 2015 Försvarshögskolan, Stockholm
 • 2014 Lund
 • 2013 Stockholm
 • 2012 Växjö
 • 2011 Umeå
 • 2010 Göteborg
 • 2009 Örebro
 • 2008 Uppsala
 • 2007 Linköping (Norrköping)
 • 2006 Karlstad
 • 2005 Lund
 • 2004 Stockholm
 • 2003 Umeå
 • 2002 Växjö
 • 2001 Göteborg
 • 2000 Örebro
 • 1999 Uppsala
 • 1998 Linköping
 • 1997 Uppsala
 • 1996 Lund
 • 1995 Stockholm
 • 1994 Umeå
 • 1993 Göteborg
 • 1992 Lund (i Köpenhamn)
 • 1991 Linköping
 • 1990 Stockholm
 • 1989 Umeå
 • 1988 Uppsala (Mariehamn)
 • 1987 Göteborg
 • 1986 Lund
 • 1985 Stockholm
 • 1984 Umeå
 • 1983 Uppsala
 • 1982 Göteborg (Skagen)
 • 1981 Linköping
 • 1980 Lund (Hemmeslöv)
 • 1979 Stockholm (Sånga-Säby)
 • 1978 Umeå
 • 1977 Stockholm/Uppsala (Skokloster)
 • 1976 Göteborg (Marstrand)
 • 1975 Stockholm
 • 1974 Lund (Första mötet med arbetsgrupper)
 • 1973 Stockholm
 • 1972 Uppsala 1:a årsmötet
 • 1971 Stockholm. Konstituerande kongress

Årsmötes-
protokoll

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Årsmötes-
handlingar

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017