Tidigare ordförandeskap


Ordförandeskap sedan 1971


2021–2023 Douglas Brommesson

Johanna Jormfeldt (sekr/kassör)


2019–2021 Patrik Hall

Magnus Erlandsson (sekr/kassör)


2017–2019 Jan Olsson

Monika Berg (sekr/kassör)


2015–2017 Anders Lidström

David Feltenius (sekr/kassör)


2014–2015 Michele Micheletti

Per-Anders Svärd (sekr/kassör)


2011–2013 Jonas Hinnfors

Anna Persson (sekr/kassör)


2009–2011 PerOla Öberg

Marianne Danielsson (sekr/kassör)


2007–2009 Magnus Jerneck

PerOla Öberg (vice ordf.), Björn Badersten (sekr/kassör)


2005–2007 Katarina Eckerberg

PerOla Öberg (vice ordf.), Carita Keskitalo (sekr/kassör)


2003–2005 Gullan Gidlund

PerOla Öberg (vice ordf.), Joakim Ekman (sekr/kassör)


2001–2003 Tommy Möller

Li Bennich-Björkman (vice ordf.), Jouni Reinikainen (sekr/kassör)


1999–2001 Ulf Bjereld

Maritta Soininen (vice ordf.), Lena Wängnerud (sekr/kassör)


1997–1999 Sverker Gustavsson

Maria Oskarsson (vice ordf 97/98), Agneta P Blom (vice orf 98/99) Mikael Axberg (sekr/kassör)


1995–1997 Christer Jönsson

Maria Oskarsson (vice ordf.), Ole Elgström (sekr/kassör)


1993–1995 Rune Premfors

Alexa Robertson (sekr/kassör)


1991–1993 Janerik Gidlund

Paula Uddman (vice ordf 92/93), Katarina Eckerberg (sekr/kassör)


1989–1991 Bo Särlvik

Jon Pierre (sekr/kassör)


1987–1989 Axel Hadenius

Bo Särlvik (vice ordf. 88/89), Sven-Erik Svärd (sekr/kassör)


1985–1987 Lars-Göran Stenelo

Axel Hadenius (vice ordf.), Bengt Norrving (sekr/kassör)


1982–1985 Kjell Goldmann

Claes Linde (sekr/kassör), Don Lavery (sekr/kassör)


1980–1982 Jörgen Westerståhl

Rutger Lindahl (sekr), Claes Linde (kassör)


1978–1980 Gunnel Gustafsson

Dan Brändström (sekr), Maud Eduards (kassör)


1976–1978 Leif Lewin

Bertil Fiskesjö (vice ordf.), Lennart J Lundquist (sekr,) Rune Premfors (kassör).


1973–1976 Olof Ruin

Bertil Fiskesjö, (vice ordf.), Anders Mellbourn (sekr), Donald Söderlin (kassör) Sedermera: Rune Premfors (sekr) och Terry Carlbom (kassör).


1971–1973 Björn Molin

Björn Söderfeldt (sekr), Anders Wettergren (kassör)

unsplash