Kontakt

Kontakt

Statsvetenskapliga förbundet

c/o Roxanna Sjöstedt

Statsvetenskapliga institutionen
Lunds universitet
Box 52, 221 00 LUND

SWEDEN

E-mail: Roxanna.Sjostedt@svet.lu.se

Medlemskap i SWEPSA

Kollektivt medlemskap för anställda och doktorander erhålls genom en medlemsavgift som betalas av svenska statsvetenskapliga institutioner och motsvarande.

Individuellt medlemskap:

200 kr för heltidsanställda

100 kr för studenter

pg 72 32 39 - 0