Avhandlingar

Avhandlingar

Förteckning över svenska doktorsavhandlingar i statsvetenskap 1890-2019

Sammanställd av Leif Johansson, Statsvetenskapliga institutionen i Lund.


  Ladda ner PDF

  Ladda ner Excelfil