Kontakt

Statsvetenskapliga förbundet

Swedish Political Science Association

www.swepsa.org

 

Kontakt

 

Statsvetenskapliga förbundet

c/o David Feltenius

Statsvetenskapliga institutionen

Umeå universitet

901 87 Umeå

 

E-post: David.Feltenius@umu.se

 

 

Medlemskap i SWEPSA

Kollektivt medlemskap för anställda och doktorander erhålls genom en medlemsavgift som betalas av svenska statsvetenskapliga institutioner och motsvarande.

 

Individuellt medlemskap:

200 kr för heltidsanställda

100 kr för studenter

pg 72 32 39 - 0

© SWEPSA | Statsvetenskapliga förbundet | All Rights Reserved | Webmaster