Kontakt

Statsvetenskapliga förbundet

Swedish Political Science Association

www.swepsa.org


Kontakt


Statsvetenskapliga förbundet

c/o Monika Berg, F3279

Örebro universitet

701 82 Örebro


E-post: monika.berg@oru.seMedlemskap i SWEPSA

Kollektivt medlemskap för anställda och doktorander erhålls genom en medlemsavgift som betalas av svenska statsvetenskapliga institutioner och motsvarande.


Individuellt medlemskap:

200 kr för heltidsanställda

100 kr för studenter

pg 72 32 39 - 0

© SWEPSA | Statsvetenskapliga förbundet | All Rights Reserved | Webmaster