Hem

Statsvetenskapliga förbundet

Swedish Political Science Association

www.swepsa.org

 

 

Aktuellt

 

Statsvetenskapliga förbundets årsmöte 2017

Statsvetenskapliga förbundets årsmöte 2017 arrangeras av statsvetenskap vid Karlstads universitet under oktober månad. Närmare uppgifter om datum och program samt hur du anmäler dig kommer att publiceras på denna hemsida.

 

 

Petition till stöd för turkiske statsvetaren Şahin Alpay

 

Frige Şahin Alpay!

 

Efter den misslyckade militärkuppen i Turkiet har många turkar häktats, bland dem statsvetaren och journalisten Şahin Alpay, 72. Alpay disputerade i statsvetenskap vid Stockholms universitet 1980. Därefter har han varit verksam som journalist och akademiker i Turkiet. I sin gärning har Şahin Alpay alltid främjat demokratiska värden. Det är upprörande att han nu blivit häktad. Han bör omedelbart friges! Petitiionen samlade totalt 188 underskrifter. Petitionen överlämnades den 7 oktober till Turkiets ambassadör i Sverige av Jan Hallenberg och Michele Micheletti. Se också redovisning på Stockholms universitets hemsida.

 

Läs mer om Alpay i debattartikeln i DN av Anders Mellbourn, Michele Micheletti och Olof Petersson.

 

 

Statsvetenskapliga förbundets pris för bästa bok om svensk politik 2011- 2015 går till Elin Naurin

Elin Naurins bok Election promises, party behaviour and voter perceptions (Palgrave Macmillan 2011) visar hur forskning om svensk politik kan berika vår allmänna syn på den representativa demokratins utmaningar. Genom en mångdimensionell och skarpsinnig analys utvecklar Naurin vår teoretiska, metodologiska och empiriska kunskap om vallöftens betydelse för förhållandet mellan väljare och politiska partier. En viktig del av boken handlar om hur väljare uppfattar vallöften. Undersökningen visar att en allmän föreställning om att politiker inte håller sina löften spelar en viktig roll för medborgarnas bedömningar. Medborgarna räknar också in politikens utfall när de bedömer om politiker och partier håller sina vallöften. Det betyder att många medborgare inte i första hand utgår ifrån partiprogram och valmaterial eller tar hänsyn till yttre faktorer utanför partiernas makt när de gör sina bedömningar. Boken ger oss viktiga perspektiv på de faktorer som utmanar förtroendet för politiker, partier och den representativa demokratins arbetssätt. Den hjälper journalister, politiker, väljare och forskare att förstå hur partier och politiker agerar den svenska representativa demokratin.

 

Statsvetenskapliga förbundets pris för bästa artikel i Statsvetenskaplig Tidskrift 2014 tilldelas Johanna Rickne

Priset för förra årets bästa artikel i Statsvetenskaplig Tidskrift tilldelas Johanna Rickne för hennes bidrag "Könskvotering och kvinnors karriärer. En jämförelse av svenska politiska partier”, i Statsvetenskaplig Tidskrift, årg. 116, nr 2 (2014).

 

Swepsa AGM and conference 2015

Statsvetenskapliga förbundets årsmöte kommer att äga rum på Försvarshögskolan i Stockholm, 14–16 oktober 2015. Sista anmälningsdag för deltagande är den 21 augusti. Klicka här för mer information och anmälningsformulär.

The Swepsa AGM and conference will take place at the Swedish Defence University, 14–16 October 2015. Register for participation no later than August 20. Click here for more information and registration.

 

Här kan du ladda ner handlingarna till årsmötet:

 

Statsvetare som tolkare av dagens politik

(Kommentar till Carl Johan von Seth, Dagens Nyheter 8/8 2015)

 

Carl Johan von Seth klagar på DNs ledarsida att svenska statsvetare inte bidrar tillräckligt med perspektiv på svensk politik och kommer med uppmaningen att ”visa er nyttiga”. Han hänvisar till den kamp mot statsvetenskaplig forskning som en republikansk senator, Tom Coburn, har fört under ett flertal år i den amerikanska kongressen. 2013 lyckades han få in ett tillägg i den federala budgeten som begränsade den statliga forskningsfinansiären (National Science Foundation) från att stödja forskningsprojekt som inte var till nytta för landets nationella säkerhet eller ekonomiska intressen. Som statsvetenskaplig forskning visar gjorde Coburn som många politiker före honom gjort. Han utnyttade kongressens spelregler för att få genom sin vilja. 2015 röstade representanthuset för nedskärningar i forskningsmedlen för samhällsforskning i allmänhet och statsvetenskaplig forskning i synnerhet. President Obama har dock uttalat sig klart emot representanthusets agerande.

 

Carl Johan von Seth fortsätter med att hävda att svenska statsvetare inte har analyserat Decemberöverenskommelsen tillräckligt. Men hans verklighetsbeskrivning stämmer inte. Trots att vetenskapliga artiklar tar tid att granska och publicera finns det redan åtskilligt som offentliggjorts. Statsvetenskaplig tidskrift har exempelvis publicerat en viktig artikel av Hanna Bäck och Johan Hellström: ”Efter valet 2014: Regeringsbildningen och det inställda extra valet” i ett temanummer om valet 2014 och regeringsbildningen (nr 2, 2015). Andra statsvetare har också bloggat. Vid ”Statsvetardagen” under Almedalsveckan ägnades ett helt seminarium kring just detta temanummer.

 

Visst kan statsvetare bidra ytterligare med perspektiv och analyser som når ut till medierna och allmänheten. Viktigt att komma ihåg är att vi gör det utifrån det statsvetenskapliga arbetssätt: välgrundad analys som bygger på empiriska studier, prövning av teoretiska antaganden, systematiska jämförelser mellan länder och tidsperioder samt refereegranskning.

 

Michele Micheletti

Ordförande i Statsvetenskapliga förbundet (SWEPSA)

Lars Hierta professor i statsvetenskap

michele.micheletti@statsvet.su.se

 

 

Statsvetenskapliga förbundet i Almedalen, fredag 3 juli

Under Statsvetardagen, fredag 3 juli, arrangerar Statsvetenskapliga förbundet fyra seminarier i Almedalen. Klicka på länkarna för mer information om varje seminarium.

 

09.00-10.30: Feministisk diplomati och utrikespolitik?

Vad är feministisk utrikespolitik och diplomati? Vilka är konsekvenserna för fred, säkerhet och internationella förhandlingar? Hur ser kvinnors diplomatiska representation ut på den internationella arenan?

Plats: Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5, sal E22

Medverkande: Karin Aggestam, professor, Statsvetenskapliga institutionen Lunds universitet. Annika Bergman-Rosamond, FilDr, Statsvetenskapliga institutionen Lunds universitet. Annica Kronsell, professor, Statsvetenskapliga institutionen Lunds universitet. Daniel Naurin, professor, Statsvetenskapliga institutionen Göteborgs universitet. Ann Towns, docent, Statsvetenskapliga institutionen Göteborgs universitet. Louise Olsson, moderator FilDr, Folke Bernadotteakademin.

 

11.00-12.30: Hur mår vår representativa demokrati?

Vad definierar god demokrati? Ofta sägs representativ demokrati och politiska partier vara utmanade och att förtroendet för dem sviktar. Medborgare sägs vilja ha mer direktinflytande över beslutsfattande. Men stämmer detta? Hur mår egentligen den representativa demokratin?

Plats: Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5, sal E22

Medverkande: Åsa von Schoultz, professor, Avdelningen för samhällsvetenskap Mittuniversitetet. Gissur Erlingsson, docent, Statsvetenskapliga institutionen Linköpings universitet. Richard Öhrvall, forskare, Linköpings universitet/SCB.

 

13.30-15.00: Makt utan mandat - de policyprofessionella i den svenska demokratin

Antalet policyprofessionella i Sverige har ökat kraftigt; personer som är anställda för att bedriva politik utan att själva vara förtroendevalda. Vilka är de? Vad vill de? Vilken makt har de? Är policyprofessionalism en ny politisk påverkansform i svensk demokrati?

Plats: Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5, sal E22

Medverkande: Jenny Madestam, FilDr, Institutionen för samhällsvetenskaper Södertörns högskola. Bo Rothstein, professor, Statsvetenskapliga institutionen Göteborgs universitet. Christina Garsten, professor, Socialantropologiska institutionen Stockholms universitet. Stefan Svallfors, professor, Sociologiska institutionen Umeå universitet.

 

17.00-18.00: Valet 2014 - Partikfokus på valrörelsen

Varför gick det som det gick i valet 2014? Många analyser fokuserar på väljarna – vi sätter istället sökarljuset på vad partierna gjorde. I vilka avseenden var partierna vaga, i vilka var de tydliga? Hur lyckades de knyta konkreta förslag till sina ideologier?

Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, sal B23

Medverkande: Jonas Hinnfors, Professor, Statsvetenskapliga förbundet (Swepsa) + Statsvet inst /GU. Margit Silberstein, Journalist politisk kommentator, Sveriges Television.

 

 

Nominera en bok till Statsvetenskapliga förbundets pris för bästa bok om svensk politik

Vid Statsvetenskapliga förbundets årsmöte 2014 beslutades att inrätta ett återkommande pris för bästa bok om svensk politik. Priset kommer att delas ut för första gången vid förbundets årsmöte 2015. Därefter kommer priset att delas ut vart tredje år. Böcker som nomineras till första prisutdelningstillfället ska ha ett publikationsdatum inom perioden 2011–2015. Läs mer om priset och hur du kan nominera en bok här.

 

 

Sammanställning av doktorandkurser i statsvetenskap vid svenska lärosäten

Går du forskarutbildningen i statsvetenskap och letar kurser som passar just dig? Nu finns en sammanställning av alla doktorandkurser i statsvetenskap vid svenska lärosäten. Mer information.

 

 

Urbanpolitik: Specialnummer av Statsvetenskaplig tidskrift

Statsvetenskaplig tidskrift har givit oss i uppdrag att svara för ett specialnummer om urban politik. Call for papers finns här. Senast den 1 mars 2015 skulle vi vilja ha abstracts, om max 500 ord. Färdiga artiklar skall föreligga i preliminär form den 1 oktober. Vi har också ett preliminärt klartecken för en särskild arbetsgrupp vid statsvetenskapliga förbundets årsmöte i Stockholm den 14–16 oktober om urban politik, som då skulle vara ett forum för att diskutera dessa manus. I förlängningen vill vi också pröva förutsättningarna för en större programansökan till någon av forskningsfinansiärerna om urban politik.

 

Kontaktpersoner: Anders Lidström, Umeå universitet (anders.lidstrom@pol.umu.se) och Jon Pierre, Göteborgs universitet (jon.pierre@pol.gu.se)”

 

 

 

Statsvetenskapliga förbundets pris för årsmötets bästa uppsats 2014

Vid förbundets senaste årsmöteskonferens i Lund den 8–10 oktober 2014 tilldelades Aksel Sundström vid Göteborgs universitet förbundets pris för konferensens bästa uppsats av en yngre forskare för "Covenants with broken swords: Corruption and law enforcement in governance of the commons". Den prisbelönta uppsatsen är en del av hans avhandlingsprojekt.

 

Statsvetenskapliga förbundets pris för bästa artikel i Statsvetenskaplig Tidskrift

Statsvetenskapliga förbundets pris för bästa uppsats i Statsvetenskaplig Tidskrift tilldelades Karin Leijon och Christer Karlsson för ”Nationella domstolar som politiska aktörer – främjare av rättslig integration eller försvarare av nationella intressen?”, Statsvetenskaplig tidskrift, vol. 115, nr 1. Båda författarna är verksamma vid Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet.

IAPSS World Congress 2015

International Association for Political Science Students (IAPSS) arrangerar 2015 världens största internationella möte för studenter i statsvetenskap och närliggande discipliner. Temat för året är "The Politics of Conflict and Cooperation" och evenemanget äger rum vid Birkbeck, University of London i Storbritannien. Läs mer här.

 

 

Uppsatstävling för studenter

Electoral Integrity Project (EIP) vid universitetet i Sydney utlyser en uppsatstävling för studenter utifrån frågan What are the most effective policies and types of strategic interventions which rectify common electoral problems and thereby improve the quality of elections? Läs mer om tävlingen här.

 

 

Årsmöte 2014

Statsvetenskapliga förbundets årsmöte 2014 äger rum i Lund den 8-10 oktober. Temat för årsmötet är demokrati och säkerhet. Keynote är Lene Hansen, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet. http://polsci.ku.dk/ansatte/detaljer/?id=104681.

 

Gå in på http://www.svet.lu.se/swepsa för program, anmälan och aktiviteter med mera.

 

Här finner du styrelsens handlingar till årsmötet.

Ny doktorandkurs/New PhD course: Compliance and Behavior Change.

An inter-disciplinary PhD course at Stockholm University, Spring 2015 .

Instructor: Kent Weaver, 2014 Olof Palme Professor at Stockholm University.

Time: 15 March, 13-14 April, 15 May.

Full course instructions may be found here.

Äldre nyheter

Statsvetenskapliga förbundet i Almedalen 2014

Klicka på länkarna för att se årets aktiviteter.

Spelar samhällsvetenskapen någon roll? den 4/7 kl 10.00 - 11.15 plats D20.

Vägen till toppen? Ledarrekrytering och karriärism i partier. den 4/7 kl 11.45 - 13.00 plats D20.

European Leadership in Transition and Crisis. den 4/7 kl 13.30 - 14.45 plats D20.

När statsvetarna ställer frågorna - fem nya teorier om väljarna. den 4/7 kl 15.15 - 16.30 plats D20.

Stipendier för gästforskare vid The Electoral Integrity Project i Sydney

The Electoral Integrity Project vid universitetet i Sydney utlyser nu flera platser för gästforskande statsvetare. Läs mer på projektets hemsida.

 

Årets Skytteprisvinnare är utsedd

Priset går till professor David Collier vid University of California, Berkeley. "Han har kritiserat statskunskapens ensidigt kvantitativa metoder och breddat forskningens kontaktytor med den intresserade allmänheten." skriver SvD den 24 april på SvD Kultur/under strecket.

 

Läs mer om utnämningen på Uppsala universitets sida om Skyttepriset.

Professor R. Kent Weaver, © 2011 Georgetown Univ.

Professor R. Kent Weaver utnämnd till Olof Palme-professor 2014

Vetenskapsrådet har utsett professor R. Kent Weaver till 2014 års Olof Palme-professor. Olof Palme-professuren inrättades av Sveriges Riksdag 1987 för att hedra Olof Palmes insatser inom svensk politik.

 

Den 7 maj höll professor Weaver sin installationsföreläsning på Stockholms universitet. Hade du ingen möjlighet att gå på föreläsningen kan du se den i efterhand. Klicka på länken nedan så kan du se den.

 

Professor Weavers installationsföreläsning: "Generating Blame in Policy and Politics"

 

Vid föreläsningen delades material ut som stöd. Detta material kan du ta del av här.

 

Här finns även en reviderad kopia av professor Weavers PowerPoint-presentation. En del av hans material har kopieringsskydd och har tagits bort.

 

 

© SWEPSA | Statsvetenskapliga förbundet | All Rights Reserved | Webmaster