Hem

Statsvetenskapliga förbundet

Swedish Political Science Association

www.swepsa.org

 

 

Aktuellt

 

Statsvetenskapliga förbundets årsmöte 2018 hålls den 3-5 oktober i Malmö

För vidare information se konferensens hemsida där information presenteras löpande: www.mah.se/swepsa2018

 

Statsvetenskapliga förbundets pris för bästa uppsats presenterad vid förbundets årsmöte 2017 går till Karin Leijon

Karin Leijon, Uppsala universitet, får för uppsatsen "National judges as gatekeepers in European integration: Making decisions about EU legal integration based on preferences, rules or norms?" priset för bästa uppsats presenterad av yngre forskare. Prissumman uppgår till 5000 kr.

 

Statsvetenskapliga förbundets pris för bästa artikel i Statsvetenskaplig tidskrift 2017 går till Maria Wendt och Cecilia Åse

Maria Wendt och Cecilia Åse, Stockholms universitet får Statsvetenskapliga förbundets pris för bästa artikel i Statsvetenskaplig tidskrift 2016 för artikeln ”För Sverige – med livet som insats. Afghanistankriget, döden och demokratin”, publicerad i nr 3 2016. Motiveringen lyder "För en välskriven och angelägen problematisering, inte bara av krig och väpnade insatser, utan också av en aktuell svensk inrikespolitisk debatt, som tydligt pekar på demokratins gränser.". Prissumman uppgår till 10 000 kr.

 

Jämställdhetskartläggning är klar

Inventeringen och analysen av tillståndet för jämställdheten vid de statsvetenskapliga institutionerna och enheterna i landet är nu klar. Du hittar rapporten här.Vissa saker har förbättrats i förhållande till tidigare kartläggningar men mycket återstår att göra. Förbundet uppmanar till aktiv anvädning av kartläggningens observationer vid det fortsatta arbetet med att förbättra jämställdheten vid institutionerna och enheterna.

 

 

© SWEPSA | Statsvetenskapliga förbundet | All Rights Reserved | Webmaster