Hem

Statsvetenskapliga förbundet

Swedish Political Science Association

www.swepsa.org

 

 

Aktuellt

 

Statsvetenskapliga förbundets årsmöte hölls den 4-6 oktober 2017 I Karlstad

Statsvetenskapliga förbundets årsmöte 2017 arrangerdes i år av statsvetenskap vid Karlstads universitet den 4-6 oktober. Ett 80-tal statsvetare från hela landet diskuterade under tre dagar konferenspapper i åtta arbetsgrupper. Professor Birgit Sauer, University of Vienn höll en uppskattad key-note och i panelform diskuterades konferenstemat - Demokratins utmaningar och statsvetenskapens roll. Programmet finns på årsmötets hemsida. Vid årsmötet hölls också Statsvetenskapliga förbundets förbundsmöte. Handlingarna till detta mote kan laddas ner här.

 

Statsvetenskapliga förbundets pris för bästa artikel i Statsvetenskaplig tidskrift 2016 går till Maria Wendt och Cecilia Åse

Maria Wendt och Cecilia Åse, Stockholms universitet får Statsvetenskapliga förbundets pris för bästa artikel i Statsvetenskaplig tidskrift 2016 för artikeln ”För Sverige – med livet som insats. Afghanistankriget, döden och demokratin”, publicerad i nr 3 2016. Motiveringen lyder "För en välskriven och angelägen problematisering, inte bara av krig och väpnade insatser, utan också av en aktuell svensk inrikespolitisk debatt, som tydligt pekar på demokratins gränser.". Prissumman uppgår till 10 000 kr.

 

Jämställdhetskartläggning är klar

Inventeringen och analysen av tillståndet för jämställdheten vid de statsvetenskapliga institutionerna och enheterna i landet är nu klar. Du hittar rapporten här.Vissa saker har förbättrats i förhållande till tidigare kartläggningar men mycket återstår att göra. Förbundet uppmanar till aktiv anvädning av kartläggningens observationer vid det fortsatta arbetet med att förbättra jämställdheten vid institutionerna och enheterna.

 

Statsvetenskapliga förbundets pris för bästa uppsats presenterad vid förbundets årsmöte 2016 går till Anders Backlund

Anders Backlund, Södertörns högskola, får för uppsatsen "Isolation and Policy Co-optation: The Path Dependency of the Swedish Cordon Sanitaire" priset för bästa uppsats presenterad av yngre forskare. Prissumman uppgår till 5000 kr.

© SWEPSA | Statsvetenskapliga förbundet | All Rights Reserved | Webmaster