Styrelse

Statsvetenskapliga förbundet

Swedish Political Science Association

www.swepsa.org


Statsvetenskapliga förbundets styrelse 2019-20

Ordförande

Patrik Hall, Malmö universitet


Sekreterare/kassör

Magnus Erlandsson, Malmö universitet


Ledamöter

Niklas Bolin, Mittuniversitetet

Douglas Brommesson, Lunds universitet

Johan Eriksson, Södertörn högskola

Gustav Sundqvist, Mälardalens högskola

Magnus Hagevi, Linnéuniversitetet

Kjell Engelbrekt, Försvarshögskolan

Maria Jansson, Stockholm universitet

Khalid Khayati, Linköping universitet

Anna Michalski, Uppsala universitet

Henrik Oskarsson Ekengren, Göteborg universitet

Martin Karlsson, Örebro universitet

Sara Svensson, Högskolan i Halmstad

Annica Fredén, Karlstads universitet

Katarina Roos, Umeå universitet

Alexander Ryan, doktorandrepresentant

Annica Sandström, Luleå tekniska universitet

Thomas Larue, sekretariatschef, Riksdagen, allmänrepresentant

Peter Santesson, Opinionschef, Demoskop, allmänrepresentant