Styrelse

Statsvetenskapliga förbundet

Swedish Political Science Association

www.swepsa.org


Statsvetenskapliga förbundets styrelse 2019-20

Ordförande

Patrik Hall, Malmö universitet


Sekreterare/kassör

Magnus Erlandsson, Malmö universitet


Ledamöter

Niklas Bolin, Mittuniversitetet

Dahlia Mukhtar-Landgren, Lunds universitet

Johan Eriksson, Södertörn högskola

Gustav Sundqvist, Mälardalens högskola

Magnus Hagevi, Linnéuniversitetet

Kjell Engelbrekt, Försvarshögskolan

Ulrika Mörth, Stockholm universitet

Khalid Khayati, Linköping universitet

Anna Michalski, Uppsala universitet

Henrik Oskarsson Ekengren, Göteborg universitet

Martin Karlsson, Örebro universitet

Sara Svensson, Högskolan i Halmstad

Annica Fredén, Karlstads universitet

Therese Bjärstig, Umeå universitet

Fredrik Carlsson, Linköpings universitet, doktorandrepresentant

Annica Sandström, Luleå tekniska universitet

Thomas Larue, sekretariatschef, Riksdagen, allmänrepresentant

Tove Dannestam, fil dr från Lunds universitet och chef för omvärld och samverkan på Myndigheten för tillgängliga medier, allmänrepresentant