Doktorander

Statsvetenskapliga förbundet

Swedish Political Science Association

www.swepsa.org


Doktorander i SWEPSA

För Statsvetenskapliga förbundet är det viktigt att ta till vara och arbeta för doktorandernas intressen. Förbundsstyrelsen inkluderar därför en doktorandrepresentant, som har till uppgift att representera och föra statsvetardoktorandernas talan i förbundet. Doktorandrepresentanten kan även fylla en funktion genom att föra ut och sprida information om förbundets arbete till doktorander runt om i landet.


Perioden 2020-22 är Fredrik Carlsson, doktorand i statsvetenskap vid Linköpings universitet, doktorandrepresentant i styrelsen.

På gång

Doktorandkurs på Södertörns högskola 

A doctoral course on Institutions and organizations (7.5 credits) will be given October 2020 to
January 2021 at Södertörn University (Campus Flemingsberg). The aim of the course is to give an overview of important theoretical traditions, using experts in the field. Bengt Jacobsson (bengt.jacobsson@sh.se) and Noomi Weinryb (noomi.weinryb@sh.se) have overall responsibility for the course. Lina Lorentz is responsible for administrative issues. Please email Lina if you want to participate in the course: forskarutbildning.isv@sh.se. We prepare for 25 participants. PhD
candidates from other institutions than Södertörn University will be able to attend the course
on a first come first serve basis.


Maillista

Anmäl dig till doktorandernas maillista StatsDok! Här kan vi dela med oss av tips på intressanta konferenser, kurser, metodinternat, nyheter från förbundet med mera.

Maila magnus.erlandsson@mau.se för att komma med på listan.