Doktorander

Statsvetenskapliga förbundet

Swedish Political Science Association

www.swepsa.org


Doktorander i SWEPSA

För Statsvetenskapliga förbundet är det viktigt att ta till vara och arbeta för doktorandernas intressen. Förbundsstyrelsen inkluderar därför en doktorandrepresentant, som har till uppgift att representera och föra statsvetardoktorandernas talan i förbundet. Doktorandrepresentanten kan även fylla en funktion genom att föra ut och sprida information om förbundets arbete till doktorander runt om i landet.


Perioden 2020-22 är Fredrik Carlsson, doktorand i statsvetenskap vid Linköpings universitet, doktorandrepresentant i styrelsen.

På gång

Trinational MA programme: European Studies

The Department of Political Science at the Johannes Gutenberg-University Mainz (Germany) offers the trinational MA “European Studies” together with the Department of Political Science of the Uniwersytet Opolski (Opole/Poland) and the Faculty for Law and Political Science of the Université de Bourgogne (Dijon/France). The consecutive 4-semester MA programme is certified in all three participating countries and will start again in the winter term 2021/22 (October 2021). The postgraduate programme provides participants with specialised knowledge about European cultures and societies (Opole), European politics (Mainz) and European law (Dijon). Furthermore, students acquire intensive personal “European” experience by studying and living together in three European countries. The degree is a trinational MA in European Studies: Students study the first semester in Opole (Poland), the second semester in Mainz (Germany) and the third semester in Dijon (France). For the final semester – dedicated to an obligatory internship, the writing of a master’s thesis and the final exam – participants can choose between one of the three universities. After successfully completing the programme, graduates receive national degrees from all three universities. There are tuition fees. Students may obtain funding from the Deutsch-Französische Hochschule/Université Franco-Allemande (DFH/UFA), the Deutscher Akademischer Auslandsdienst (DAAD) and through the Erasmus+ programme (if they have not received Erasmus funding before).

Detailed Information on the degree and application procedure is available at:
https://politics.uni-mainz.de/teaching/master-programmes/trinational-master-in-european-studies/


Doktorandkurs på Södertörns högskola 

A doctoral course on Institutions and organizations (7.5 credits) will be given October 2020 to
January 2021 at Södertörn University (Campus Flemingsberg). The aim of the course is to give an overview of important theoretical traditions, using experts in the field. Bengt Jacobsson (bengt.jacobsson@sh.se) and Noomi Weinryb (noomi.weinryb@sh.se) have overall responsibility for the course. Lina Lorentz is responsible for administrative issues. Please email Lina if you want to participate in the course: forskarutbildning.isv@sh.se. We prepare for 25 participants. PhD
candidates from other institutions than Södertörn University will be able to attend the course
on a first come first serve basis.


Maillista

Anmäl dig till doktorandernas maillista StatsDok! Här kan vi dela med oss av tips på intressanta konferenser, kurser, metodinternat, nyheter från förbundet med mera.

Maila magnus.erlandsson@mau.se för att komma med på listan.