Årsmöte

Statsvetenskapliga förbundet

Swedish Political Science Association

www.swepsa.org


Årsmöte

Varje år håller Statsvetenskapliga förbundet årsmöte. Träffen består dels av ett stadgeenligt årsmöte (förbundsmöte) med val av styrelse, revisorer, etc. Men årsmötet innebär även att statsvetare från hela landet träffas för att utbyta forskningsmässiga tankar och idéer, och för att knyta kontakter.


Årsmötet brukar dels bestå av diskussioner i arbetsgrupper där deltagarna har möjlighet att såväl presentera som reagera på vetenskapliga texter, dels av så kallade plenardebatter på olika teman. Som doktorand är årsmötet ett bra sätt att bekanta sig ytterligare med statsvetenskapen och dess verksamma forskare. Det är även ett lämpligt tillfälle att presentera och sprida kunskap om sin egen forskning.


Detta årsmöte annordnas hösten 2019 av Linköpings universitet och kommer att hållas i Norrköping.

Tidigare årsmöten

2020 Mittuniversitetet

2019 Norrköping

2018 Malmö

2017 Karlstad

2016 Uppsala (Visby)

2015 Försvarshögskolan, Stockholm

2014 Lund

2013 Stockholm

2012 Växjö

2011 Umeå

2010 Göteborg

2009 Örebro

2008 Uppsala

2007 Linköping (Norrköping)

2006 Karlstad

2005 Lund

2004 Stockholm

2003 Umeå

2002 Växjö

2001 Göteborg

2000 Örebro

1999 Uppsala

1998 Linköping

1997 Uppsala

1996 Lund

1995 Stockholm

1994 Umeå

1993 Göteborg

1992 Lund (i Köpenhamn)

1991 Linköping

1990 Stockholm

1989 Umeå

1988 Uppsala (Mariehamn)

1987 Göteborg

1986 Lund

1985 Stockholm

1984 Umeå

1983 Uppsala

1982 Göteborg (Skagen)

1981 Linköping

1980 Lund (Hemmeslöv)

1979 Stockholm (Sånga-Säby)

1978 Umeå

1977 Stockholm/Uppsala (Skokloster)

1976 Göteborg (Marstrand)

1975 Stockholm

1974 Lund (Första mötet med arbetsgrupper)

1973 Stockholm

1972 Uppsala 1:a årsmötet

1971 Stockholm. Konstituerande kongress
Årsmötesprotokoll

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Årsmöteshandlingar

2020

2019

2018

2017