Tidigare ordföranden

Statsvetenskapliga förbundet

Swedish Political Science Association

www.swepsa.org

 

Ordföranden sedan 1971

 

1971 - 1973

 

 

1973 - 1976

 

 

 

1976 - 1978

 

 

1978 - 1980

 

 

1980 - 1982

 

 

1982 - 1985

 

 

1985 - 1987

 

 

1987 - 1989

 

 

1989 - 1991

 

 

1991 - 1993

 

 

1993 - 1995

 

 

1995 - 1997

 

 

1997 - 1999

 

 

 

1999 - 2001

 

 

2001 - 2003

 

 

2003 - 2005

 

 

2005 - 2007

 

 

2007 - 2009

 

 

2009 - 2011

 

 

2011 - 2013

 

 

2014 - 2015

 

 

2015 - 2017

 

Björn Molin

Björn Söderfeldt (sekr), Anders Wettergren (kassör)

 

Olof Ruin

Bertil Fiskesjö, (vice ordf.), Anders Mellbourn (sekr), Donald Söderlin (kassör)

Sedermera: Rune Premfors (sekr) och Terry Carlbom (kassör).

 

Leif Lewin

Bertil Fiskesjö (vice ordf.), Lennart J Lundquist (sekr,) Rune Premfors (kassör).

 

Gunnel Gustafsson

Dan Brändström (sekr), Maud Eduards (kassör)

 

Jörgen Westerståhl

Rutger Lindahl (sekr), Claes Linde (kassör)

 

Kjell Goldmann

Claes Linde (sekr/kassör), Don Lavery (sekr/kassör)

 

Lars-Göran Stenelo

Axel Hadenius (vice ordf.), Bengt Norrving (sekr/kassör)

 

Axel Hadenius

Bo Särlvik (vice ordf. 88/89), Sven-Erik Svärd (sekr/kassör)

 

Bo Särlvik

Jon Pierre (sekr/kassör)

 

Janerik Gidlund

Paula Uddman (vice ordf 92/93), Katarina Eckerberg (sekr/kassör)

 

Rune Premfors

Alexa Robertson (sekr/kassör)

 

Christer Jönsson

Maria Oskarsson (vice ordf.), Ole Elgström (sekr/kassör)

 

Sverker Gustavsson

Maria Oskarsson (vice ordf 97/98), Agneta P Blom (vice orf 98/99)

Mikael Axberg (sekr/kassör)

 

Ulf Bjereld

Maritta Soininen (vice ordf.), Lena Wängnerud (sekr/kassör)

 

Tommy Möller

Li Bennich-Björkman (vice ordf.), Jouni Reinikainen (sekr/kassör)

 

Gullan Gidlund

PerOla Öberg (vice ordf.), Joakim Ekman (sekr/kassör)

 

Katarina Eckerberg

PerOla Öberg (vice ordf.), Carita Keskitalo (sekr/kassör)

 

Magnus Jerneck

PerOla Öberg (vice ordf.), Björn Badersten (sekr/kassör)

 

PerOla Öberg

Marianne Danielsson (sekr/kassör)

 

Jonas Hinnfors

Anna Persson (sekr/kassör)

 

Michele Micheletti

Per-Anders Svärd (sekr/kassör)

 

Anders Lidström

David Feltenius (sekr/kassör)

© SWEPSA | Statsvetenskapliga förbundet | All Rights Reserved | Webmaster