Styrelse

Statsvetenskapliga förbundet

Swedish Political Science Association

www.swepsa.org


Statsvetenskapliga förbundets styrelse 2018-19

Ordförande

Jan Olsson, Örebro universitet


Vice ordförandeSekreterare/kassör

Monika Berg, Örebro universitet


Ledamöter

 • Niklas Bolin, Mittuniversitetet
 • Douglas Brommesson, Lunds universitet
 • Johan Eriksson, Södertörn högskola
 • Terence Fell, Mälardalens högskola
 • Mikael Granberg, Karlstad universitet
 • Magnus Hagevi, Linnéuniversitetet
 • Patrik Hall, Malmö universitet
 • Dan Hansén, Försvarshögskolan
 • Maria Jansson, Stockholm universitet
 • Jonna Johansson, Högskolan i Halmstad
 • Khalid Khayati, Linköping universitet
 • Anna Michalski, Uppsala universitet
 • Henrik Oskarsson Ekengren, Göteborg universitet
 • Katarina Roos, Umeå universitet
 • Alexander Ryan, doktorandrepresentant
 • Annica Sandström, Luleå tekniska universitet
 • Thomas Larue, sekretariatschef, Riksdagen, allmänrepresentant
 • Peter Santesson, Opinionschef, Demoskop,, allmänrepresentant

© SWEPSA | Statsvetenskapliga förbundet | All Rights Reserved | Webmaster