Styrelse

Statsvetenskapliga förbundet

Swedish Political Science Association

www.swepsa.org

 

Statsvetenskapliga förbundets styrelse 2017-18

Ordförande

Jan Olsson, Örebro universitet

 

Vice ordförande

Annica Sandström, Luleå tekniska universitet

 

Sekreterare/kassör

Monika Berg, Örebro universitet

 

Ledamöter

 • Niklas Bolin, Mittuniversitetet
 • Douglas Brommesson, Lunds universitet
 • Andreas Duit, Stockholm universitet
 • Joakim Ekman, Södertörn högskola
 • Terence Fell, Mälardalens högskola
 • Magnus Hagevi, Linnéuniversitetet
 • Dan Hansén, Försvarshögskolan
 • Per Jansson, Linköping universitet
 • Jonna Johansson, Högskolan i Halmstad
 • Anna Michalski, Uppsala universitet
 • Inga Narbutaite Aflaki, Karlstad universitet
 • Henrik Oskarsson Ekengren, Göteborg universitet
 • Bo Petersson, Malmö universitet
 • Katarina Roos, Umeå universitet
 • Alexander Ryan, doktorandrepresentant
 • Annica Sandström, Luleå tekniska universitet
 • Karin Eriksson, journalist, Dagens Nyheter, allmänrepresentant
 • Thomas Larue, sekretariatschef, Riksdagen, allmänrepresentant

© SWEPSA | Statsvetenskapliga förbundet | All Rights Reserved | Webmaster