Hem

Statsvetenskapliga förbundet

Swedish Political Science Association

www.swepsa.org

 

 

Aktuellt

 

Statsvetardagen under Almedalsveckan 2017

Fredagen den 7 juli, mellan 08.00 och 18.00 arrangerar Swepsa den s.k. "Statsvetardagen". Sex mycket intressanta seminarier väntar och avslutas med "Statsvetarminglet". Fritt inträde. Alla välkomna!

 

Programmet (klicka på rubriken för ytterligare information)::

 

• 08.00-09.20: Palestinakonflikten 100 år – kommer konflikten någonsin att kunna lösas? / Balfourdeklarationen 100 år/50 år efter 6-dagarskriget – Ansvarig: Helena Lindholm / GU

 

• 09.45-10.45: Vad påverkar det svenska opinionsklimatet? / Presentation av nya SOM-data – Ansvarig: Daniel Jansson / GU

 

• 11.00-12.15: Ryssland och ett nytt världspolitiskt läge – Ansvarig: Bo Petersson / MAH / RUCARR

 

• 12.30-14.00: Ungas ökande samhällsengagemang och partipolitiska ointresse – Ansvarig: Erik Amnå / ORU / RJ / Ungdomsbarometern

 

• 14.15-15.30: Populism i Sverige under 2000-talet – Ansvarig: Ann-Cathrine Jungar / SH – samarrangemang med Tidens förlag

 

• 15.45-17.15: Har ideologierna någon framtid? – Ansvarig: Andreas Johansson-Heinö / Timbro – samarrangemang med Timbro

 

• 17.15-18.00: ”Statsvetarminglet” – Finansiär: Fahlbeckska stiftelsen

 

Koordinator för Statsvetardagen är Jonas Hinnfors /GU (jonas.hinnfors@pol.gu.se), men seminarierna organiseras av respektive seminarieansvarige. Lokal för samtliga arrangemang: Campus Gotland, Cramérgatan 3, ”Maltfabriken”, Sal B51, våning 5. Fritt inträde. Alla välkomna!

 

 

Statsvetenskapliga förbundets årsmöte 4-6 oktober 2017 I Karlstad

Statsvetenskapliga förbundets årsmöte 2017 arrangeras av statsvetenskap vid Karlstads universitet den 4-6 oktober. Alla uppgifter om hur du anmäler dig och programmet för dagarna finns på årsmötets hemsida

 

 

Statsvetenskapliga förbundets pris för bästa uppsats presenterad vid förbundets årsmöte 2016 går till Anders Backlund

Anders Backlund, Södertörns högskola, får för uppsatsen "Isolation and Policy Co-potation: The Path Dependency of the Swedish Cordon Sanitaire" priset för bästa uppsats presenterad av yngre forskare. Prissumman uppgår till 5000 kr.

 

 

Petition till stöd för turkiske statsvetaren Şahin Alpay

 

Frige Şahin Alpay!

 

Efter den misslyckade militärkuppen i Turkiet har många turkar häktats, bland dem statsvetaren och journalisten Şahin Alpay, 72. Alpay disputerade i statsvetenskap vid Stockholms universitet 1980. Därefter har han varit verksam som journalist och akademiker i Turkiet. I sin gärning har Şahin Alpay alltid främjat demokratiska värden. Det är upprörande att han nu blivit häktad. Han bör omedelbart friges! Petitiionen samlade totalt 188 underskrifter. Petitionen överlämnades den 7 oktober till Turkiets ambassadör i Sverige av Jan Hallenberg och Michele Micheletti. Se också redovisning på Stockholms universitets hemsida.

 

Läs mer om Alpay i debattartikeln i DN av Anders Mellbourn, Michele Micheletti och Olof Petersson.

© SWEPSA | Statsvetenskapliga förbundet | All Rights Reserved | Webmaster