Doktorander

Statsvetenskapliga förbundet

Swedish Political Science Association

www.swepsa.org

 

Doktorander i SWEPSA

För Statsvetenskapliga förbundet är det viktigt att ta till vara och arbeta för doktorandernas intressen. Förbundsstyrelsen inkluderar därför en doktorandrepresentant, som har till uppgift att representera och föra statsvetardoktorandernas talan i förbundet. Doktorandrepresentanten kan även fylla en funktion genom att föra ut och sprida information om förbundets arbete till doktorander runt om i landet.

 

Perioden 2017-18 är Alexander Ryan, Mittuniversitetet, doktorandrepresentant i styrelsen.

 

Doktorandkurser i statsvetenskap

Söker du kurser på forskarutbildningsnivå i statsvetenskap? Här finns en sammanställning av aktuella kurser vid landets statsvetenskapliga institutioner.

 

På gång

Anmäl dig till doktorandernas maillista StatsDok! Här kan vi dela med oss av tips på intressanta konferenser, kurser, metodinternat, nyheter från förbundet med mera.

Maila david.feltenius@umu.se för att komma med på listan.

© SWEPSA | Statsvetenskapliga förbundet | All Rights Reserved | Webmaster