Avhandlingar

Statsvetenskapliga förbundet

Swedish Political Science Association

www.swepsa.org

 

Avhandlingar

Förteckning över svenska doktorsavhandlingar i statsvetenskap 1890-2009

Sammanställd av Leif Johansson, Statsvetenskapliga institutionen i Lund.

Anm. Göteborg (F) betyder avhandling från Förvaltningshögskolan i Göteborg.

Asterisk (*) efter årtal anger att avhandlingen i sin helhet finns tillgänglig som PDF på internet.

 

Ladda ner PDF

Ladda ner Excelfil

 

 

 

© SWEPSA | Statsvetenskapliga förbundet | All Rights Reserved | Webmaster